Event type Exhibition/guided tour

Informative And Awareness Day

During the EU Sustainable Energy Week we organize an Open Day. Nature is our priority. We will show you how and talk about recyclable and recycled materials in construction. The event is aimed for public sector bud we are open to any visitor.

emter s.r.o. je stavebná firma zameraná na člokeka a prírodu. Našimi službami aktívne riešime globálne problémy a výzvy v stavebníctve. Pozývame Vás na obhliadku novej rozostavenej modulovej drevostavby, kde Vám ukážeme:

-        Plánovanie stavieb pomocou informačného modelovania a energetických výpočtov

-        Využívanie recyklovaných a recyklovateľných stavebných materiálov, neškodných k životnému prostrediu

-        Príklad hospodárenia s vodou

-        Vegetačnú infraštruktúru, ako adaptáciu budov na klimatickú zmenu

...a môžeme sa porozprávať  o Vašich stavebných zámeroch.

Podujatie je určené hlavne pre podnikateľov a verejný sektor, ale privítame každého návštevníka.